Format

CaseOnline pandemi ile beraber XYZ Kampı’nın sahada gerçekleştirilemediği yıllara yönelik tasarlanmış olan dijital etkinlik formatımızdır. Genç katılımcıların evlerinden bağlanarak şirketler ile bir araya gelmesi ve vaka çalışması yapması ile gerçekleşir. Format iki ayrı hafta sonunda farklı şirketlerden vakaların çözülmesi ile gerçekleşir.

Etkinliğimiz iki ayrı hafta sonunda gerçekleşecek iki farklı vaka çözüm etkinliğidir.

  1. Kayıt & Hazırlık: Katılımcıların djital platformlara oryantasyonu gerçekleştirilir ve teknik altyapının hazır olduğundan emin olunur.
  2. Vaka Eğitimi: Vaka ve vaka çalışması süreci nedir sorularının cevabı bir eğitim anlatılır. Katılımcılara süreç hakkında ipuçları verilir.
  3. Grup Çalışması: Katılımcıları 4 kişilik gruplar halinde vakayı çözdüğü ve çeşitli etkinliklere katıldığı süreçtir.
  4. Sunumlar: Grupların şirket temsilcilerine sunumlarını yaparak puanlandırıldığı değerlendirme aşamasıdır. Birinci seçilen grup ödüllendirilir.

I. CaseOnline

II. CaseOnline