Hakkımızda2C1N, bir Simurg Derneği projesidir ve tamamen gençler tarafından koordine edilmektedir. Amacı, 2030 yılını kendisine vade sonu olarak belirlemiş olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın vadesini tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmesi muhtemel olan yeni amaçlarda gençlerin söz sahibi olması amacı ile düşünce ve beyanlarını kapsamlı olarak yayınlamaktır.

Bu özelde proje 4 ana bölümden oluşur:

  1. Ön Eğitim (4 hafta)
  2. Ana Etkinlik (2C1Night)
  3. Raporlama (6 ay)
  4. Lansman (12 Ağustos BM Dünya Gençlik Günü)

Buna göre:

  • 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın ayrı ayrı gençler tarafından ele alınarak gençlerin beyanlarını Birleşmiş Milletler 6 resmi dili ve Türkçe dilinde olmak üzere protokol formatında yayınlanması,
  • 2030 yılında sona erecek olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın ardından Birleşmiş Milletler tarafından geçmişte, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri ardından 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı yayınında, olduğu gibi belirlenecek olan yeni istikamete katkı sunmak için gençlerin tasarılarını Birleşmiş Milletler 6 resmi dili ve Türkçe dilinde olmak üzere protokol formatında yayınlanması,
  • 2021 dahil olmak üzere 2030 yılının sonuna kadar, toplam 9 yıl süre ile 2C1N projesinin gerçekleştirilerek 17 amaç ve 3 adet gelecek amaçların tasarlanmasına yönelik olmak üzere 20 farklı 2C1N Raporu yayınlanması planlanmaktadır.

Hedef kitlesi liseli öğrencilerdir. Bütün gençlik beyanları ve tasarıları liseli gençlerin düşünceleri üzerinden inşa edilecektir. Çeşitli STK’ler, akademisyenler, Simurg Derneği akademik takımı ve Simurg Derneği organizasyon takımı destekleri ile, seçilen 90 liseli gencin eğitimi ve çalışmaları sonucunda raporlar oluşturulacak ve yayınlanacaktır.


simurgdernegi.org.tr

Simurg Derneği, potansiyel sahibi gençlerin ihtiyaç duyduğu birliktelik hissini bulabilecekleri tarafsız ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ihtiyacını gidermek amacı ile 7 Aralık 2016 tarihinde, İstanbul Dernekler Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Simurg Derneği doğrudan yeni jenerasyonlarla bağlantılı bir gençlik derneğidir.

Vizyon

Simurg Derneği; hür ve özgün iradeyle insanlığın varoluşunu anlamlandırmayı, toplumdaki sosyal sorumluluk bilincini canlandırarak geleceğin gidişatına olumlu katkıda bulunmayı ve gençlerin içindeki potansiyeli açığa çıkarmayı hedefler.

39

Farklı Okul

74

Üye

11

Farklı Faaliyet

1

Basın Organı

Özgün Dernek Yapısı

Genç STK Kimliği

Sıkça Sorulan Sorular

1Projeyi kim gerçekleştiriyor?
2C1N, öğrenci gençler tarafından kurulmuş olan, günümüzde gençler tarafından yönetilen ve tamamen gençlerin kendilerine varmak üzere çıktıkları keşif yolculuğuna hizmet etmeyi amaçlayan Simurg Derneği tarafından düzenlenmektedir. Detaylı bilgi için: www.simurgdernegi.org.tr
2Neden ismi 2C1N?
Paris İklim Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen 2 °C derecelik sıcaklık değişimi sınırının önemini vurgulamak ve ana etkinliğimizin 2 gün 1 gece sürmesinden ötürü projemizin adını 2C1N ve etkinliğimizin adını 2C1Night şeklinde belirledik.
3Proje ve etkinliğin farkı nedir?
2C1N, 9 yıl sürecek şekilde planlanmış bir projedir. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını gençlerin perspektifinden ele alarak raporlandırmak ve 2030 sonrası için belirlenecek olan yeni UNDP amaçlarında gençlerin söz sahibi olmasını istemektedir. Bunun için 2021-2026 yıllarında amaçları ele alacak, 2027-2029 yıllarında yeni amaçlara yönelik tasarı raporları oluşturacak ve 2030 yılında kapsamlı Sürdürülebilir Global Gençlik Manifestosu’nu yayınlayacaktır.
2C1Night etkinliği ise her sene 2 gün 1 gece olarak proje altında gerçekleşen etkinliğin adıdır. 90 liseli öğrenciye hitaben gerçekleştirilmektedir.
49 yıl çok iddialı bir süre değil mi?
Evet, iddialı. Ancak gençler olarak kısa vadeli adımlarla ciddi etkiler oluşturamadığımızın farkındayız. En azından işimizi şansa bırakmamak ve uzun vadeli kolektif bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için 9 yıllık, sürekli genç kalabilecek bir proje sistemi tasarlamaya odaklandık.
5Projeye kimler katılabilir?
Projeye lise öğrencisi olan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ilgi duyan tüm gençler başvuru yapabilir.
6Neden liseli gençler?
Çünkü 2030 yılına girdiğimizde iş hayatında olacak olan kitle bugünün liseli öğrencileri olacak. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaya katılabilecek en genç kitleye odaklanmaya çalışıyoruz.
7Katılımcılardan ücret alıyor musunuz?
Her katılımcıdan temsili olarak 55 TL alınmaktadır.
8Amaçları hangi sıra ile işliyorsunuz?
Her sene 3 amaç işliyoruz. Sırası ile ele alıyoruz. Yani ilk sene ilk üç amaç; ikinci sene 4., 5. ve 6. amaçlar ve benzeri şekilde devam ediyor. Sadece 2026 yılına özel, o yıl son 2 amaç işlenecektir.
9Raporlar ne zaman ve kim tarafından yayınlanıyor? Neler içeriyor?
Her sene proje başvuruları Ocak ayının ilk haftasında açılacak olup Şubat ayının sonuna doğru 2C1Nigth etkinliği gerçekleştirilecektir. Raporlar ise tüm verilerin organizasyonu yapıldıktan sonra 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü'nde kamuoyuna sunulacaktır. Raporlar içerisinde liseli gençlerin amaçlar ve alt hedefleri hakkında düşünceleri ve kimi noktada tasarıları yer alacaktır. Gençlerin düşünceleri Amaç Anketi ve 2C1Night Katılımcı Beyanları olmak üzere iki kategori altında toplanmaktadır.
10Amaç Anketi ve 2C1Night Katılımcı Beyanları nedir?
Amaç anketi, 2C1N projesinin gerçekleştiği yıl için belirlemiş olduğu her amaca yönelik yaptığı ayrı anket çalışmasıdır. Bu anketler ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında liseli gençlerin düşünceleri toplanacaktır. Bu anket verileri raporda kullanılacaktır.
2C1Night Katılımcı Beyanları ise anketten farklı olarak, 2C1N projesinin gerçekleştiği yıl için belirlemiş olduğu amaçları 2C1Night etkinliği bünyesinde aktif ele alacak olan komitelerin çıktılarıdır.
11Raporları kim hazırlıyor?
Raporları, Simurg Derneği üyelerinden oluşan 2C1N Akademi Takımı hazırlamaktadır. Akademi Takımı, deneyimli öğrenci ve yeni mezunlardan oluşmaktadır. Katılımcıların bilgilendirildiği Hazırlık Dokümanlarının hazırlanışı ve gençlerin tüm paylaşımlarının organize edilerek rapora dönüştürülmesi süreçleri Akademi Takımı'nın sorumluluğundadır.
12Rapor sürecinde destek alınıyor mu?
Evet. Gerek danışman akademisyenler gerekse partnerimiz olan çeşitli STK’ler tarafından tüm süreçlerde destek alıyoruz. Raporlara yansıyan verilerin alındığı anketleri hazırlarken, katılımcıların eğitimi sürecinde ve verilerin organizasyonunda sürekli akademik iş birliği yapıyoruz.
13UNDP ile iş birliği yapıyor musunuz?
Doğrudan bir partnerlik ilişkimiz olmamakla beraber kendileri ile iletişim içerisindeyiz. Mentorluk alıyor ve çeşitli konularda danışıyoruz. 9 yıllık proje süreci içerisinde kurumsal anlamda partnerlik kurmayı planlıyoruz.