Format

XYZ Kampı, gençlerin kendilerini çokdisiplinli bir şekilde geliştirmelerine aracı olmayı amaçlayan bir inovasyon kampıdır. Bu doğrultuda gençleri konuşmacılar ile buluşturur; markalar ile vaka analizi çalışması yaptırır; komite tartışmaları, lobi süreci, atölyeler ve birçok kaynaştırma etkinliği deneyimleri sunar. Farklı şehir ve okullardan katılımcı çeşitliliğini ön plana alarak hem lise hem üniversite öğrencilerini 4 gün 3 gece boyunca ortak bir noktada kaynaştırır.

XYZ Kampı 5 ana aşamadan oluşur:

 1. Konferans: Katılımcıların konuşmacıları dinleyip, fuaye alanı ve vaka eğitiminden geçtiği hazırlık aşamasıdır.
 2. Grup Çalışmaları: Katılımcıların bulundukları şirket komitesine göre gruplara dağılıp vaka çözümlediği aşamadır.
 3. Komite Çalışması: Vaka sunumlarının ve komite seviyesidne vaka tartışmalarının yapıldığı aşamadır.
 4. Manifesto: Vaka ile alakalı olarak verilen krize reaktif çözüm sunulması beklenen aşamadır.
 5. Lobi: Grupların birbirlerini puanlandırmadan önce yapılan ikna çalışmalarını barındıran aşamadır.

I. XYZ Kampı

II. XYZ Kampı

III. XYZ Kampı

Etkinlik Formatı

^
1. Gün
 • Konferans
 • Fuaye Alanı
 • Vaka eğitimi
 • Etkinlik

Kamp alanına giriş yapılıp kayıt işlemlerinin tamamlandığı ve hazırlık aşamasının tamamlandığı gündür. Konferansta konuşmacıların dinlenir, vaka eğitimi yapılır ve ilk gün etkinliği gerçekleştirilir.

^
2. Gün
 • Şirket vaka sunumları
 • Grupların bölünmesi
 • Grup çalışmaları
 • Kaynaştırma etkinlikleri

Katılımcıların şirket komitelerine dağıldığı, şirket temsilcisinden vakayı öğrendikleri ve grup çalışmaları aşamasının tamamlandığı gündür. Vaka sunumları yapılır, grup çalışmaları tamamlanır ve akşam etkinlikleri gerçekleştirilir.

^
3. Gün
 • Vaka çözüm sunumları
 • Workshoplar
 • Komite kriz çalışması
 • Etkinlik

Komite çalışmasının tamamlandığı ve manifesto aşamasının başladığı gündür. Şirket temsilcilerine grup sunumları yapılır, atölyeler olur, komite kriz çalışması yapılır ve akşam etkinlikleri gerçekleştirilir.

^
4. Gün
 • Komite kriz çözümleri
 • Lobi çalışması
 • Grupların Değerlendirilmesi
 • Ödül Töreni

Manifesto ve lobi aşamasının tamamlandığı gündür. Manifestolar komite içinde yayınlanır, lobi çalışması yapılır, değerlendirmeler tamamlanır ve kapanış seromonisi ile ödüller dağıtılır. Kampın son günüdür.